Upozornění o expiraci

Objedná-li si zákazník tuto službu, bude na blížící se termín vypršení registrace domény upozorněn nejen zasláním e-mailu, ale v případě potřeby i telefonátem a doporučeným dopisem. Pokud nedojde k obnově domény po zaslání e-mailu, bude 19 dní před vypršením registrace zákazník upozorněn telefonicky (2x telefonát na uvedený kontaktní telefon), pakliže ani poté nebude doména obnovena, bude zaslán doporučený dopis 13 dní před vypršením registrace.

Službu Upozornění lze objednat jak pro novou, tak i pro již registrovanou doménu.

Službu Upozornění lze objednat pouze k doméně, u které figuruje ACTIVE 24, s.r.o jako určený registrátor. Nejsme-li vaším registrátorem a přesto byste rádi využívali službu Upozornění, pak vám nabízíme převedení vaší domény k naší společnosti. K naplnění služby Upozornění dojde pouze pro domény, které mají službu upozornění evidovánu pod stejným zákaznickým ID jako je evidována k Upozornění vztažená doména.

Abychom předešli případným nejasnostem a byli schopni garantovat funkční aktivaci služby Upozornění při objednávce na již existující doménu, věnujte, prosím, pozornost následujícím podmínkám:

Podmínky při objednání služby k již existující doméně

  • Při objednávce služby Upozornění k doméně, která je 90 a více dní před expirací, služba bude zaktivována na aktuální platební období.
  • Při objednávce služby Upozornění k doméně, která je 90 a méně dní před expirací, bude služba zaktivována až na další platební období.
  • Pokud poplatek za službu Upozornění nebude uhrazen do 30 dnů od objednání, nejpozději však 60 dní před datem expirace domény ke které je objednán, bude objednávka ukončena.
  • Přiobjednat službu je možné v Zákaznickém centru přes autorizovaný požadavek.

Other Articles