Jak změnit nastavení e-mailového klienta

Naše emailové služby umožňují několik funkčních nastavení pro připojení emailových klientů. V rámci probíhajících migrací na nové emailové servery však není možné zajistit správné fungování pro všechna taková nastavení. Pro bezproblémové a bezvýpadkové fungování emailových klientů proto nyní doporučujeme nastavit univerzální připojení k našemu proxy serveru, který je zodpovědný za přesměrování požadavků na všechny další poštovní servery. Tento univerzální server je shodný pro připojení pro poštovní protokoly IMAP, POP3 i SMTP. 

Pro kontrolu a nastavení emailového klienta tedy můžete postupovat podle následujících screenshotů.

iPhone Mail

  1. Otevřete Nastavení telefonu, přejděte do nabídky Mail a poté do sekce Účty.

  2. Zde vyberte účet, pomocí kterého se připojujete k emailovému účtu na Active 24 a přejděte do jeho dalšího nastavení.

  3. Pokud máte v sekci Server příchozí pošty v poli Název hostitele uvedenou adresu emailXX.active24.com (kde XX je číslo našeho emailového serveru, na kterém se Vaše emailové služby nachází), smažte čísla v adrese a nechte vyplněnou pouze adresu email.active24.com. Jestliže již máte tento údaj nastavený, není potřeba toto nastavení dále upravovat. Poté přejděte v části Server odchozí pošty přejděte do nabídky SMTP.

  4. V nabídce odchozích serverů vyberte ten, který je ve stavu Zapnuto. V jeho možnostech poté také zkontrolujte pole Hostitel a nastavte stejné údaje, tedy pouze adresu email.active24.com, a nastavení potvrďte. Stejně jako v předchozím kroku, pokud už máte tento údaj nastavený, není potřeba toto nastavení dále upravovat. Při návratu do předchozích nabídek v nastavení nezapomeňte změny potvrdit kliknutím na tlačítko Potvrdit v pravém horním rohu.

 

Po uložení by nové nastavení můžete být vyzváni k opětovnému zadání hesla k Vaší emailové schránce, poté by měl emailový klient fungovat stejně jako před změnami. Přesto však doporučujeme zkontrolovat, zda klient po těchto úpravách funguje správně, ve velmi specifických podmínkách bude nutné upravit i další nastavení. Jestliže tedy Váš emailový klient po změně nastavení nepřijímá nebo neodesílá poštu, můžete kontaktovat naši zákaznickou podporu.