Autenticació: autorització amb 2 factors (2FA)

Per augmentar la seguretat dels serveis, li recomanem que activi la verificació d'accés (l'anomenada autorització amb dos factors).

Actualment, el mètode d'autenticació amb contrasenyes numèriques d'un sol ús (TOTP) és àmpliament compatible, normalment es genera en una aplicació mòbil utilitzant una clau compartida.

Hi ha moltes aplicacions que suporten TOTP, aquestes són algunes: Google Authenticator (AndroidiOS), LastPass Authenticator (AndroidiOSWindows), Microsoft Authenticator (AndroidiOSWindows) o Authy (AndroidiOS).

Com activar l'autenticació d'inici de sessió:

  1. Iniciï sessió a l'Àrea de Client..
  2. Faci clic al contacte o al nom de l'empresa a la cantonada superior dreta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  3. Vagi a la secció Autenticació Two-factor. Mitjançant el botó ON-OFF podrà activar o desactivar l'Autenticació d'inici de sessió.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  4. En posar el botó en la posició ON li apareixerà un codi QR.
  5. Instal·li una de les aplicacions compatibles en el seu dispositiu mòbil i capturi la imatge del codi QR.
  6. A continuació, escrigui el codi numèric generat per l'aplicació per confirmar l'activació.                                                                                                                                             
  7. Confirmi l'activació de la verificació de dos factors amb l'enllaç on.
  8. A partir d'ara en iniciar sessió, també se li sol·licitarà el codi generat per l'aplicació d'autenticació després d'introduir la contrasenya. 
  9. En el compte de l'empresa, habiliti la verificació d'inici de sessió de la mateixa manera per a les persones de contacte.
SUGGERIMENT: Si accedeix amb freqüència a l'Àrea de client i no desitja haver d'introduir el codi cada vegada,
marqui la casella "Recordar la verificació en aquest dispositiu durant 30 dies" en iniciar sessió.

La verificació d'inici de sessió es pot desactivar en qualsevol moment des de l'Àrea de client. Per a la desactivació, cal introduir un codi de verificació rebut en la seva aplicació mòbil. A l'Àrea de client, pot veure el codi QR actual perquè pugui sincronitzar un nou dispositiu amb el seu compte.

Si desitja generar un nou codi QR i la nova clau, haurà de desactivar l'autenticació d'inici de sessió i reactivar-la de nou.

Si algú intenta iniciar la sessió al compte de client amb la contrasenya correcta, però no confirma la verificació d'inici de sessió, vostè rebrà un correu electrònic d'avís de la nostra part.

AVÍS: Amb l'autenticació d'inici de sessió activada, les trucades des del número de telèfon de contacte no es consideren autoritzades. Per a realitzar canvis en els serveis, ha d'enviar una sol·licitud autoritzada des de l'Àrea de client.

En cas de pèrdua d'un dispositiu en el qual es generen codis d'un sol ús, és possible restablir l'accés al compte després d'enviar una sol·licitud oficialment verificada de noves dades d'accés al nostre servei d'atenció al client, mitjançant aquest formulari.

Pot guardar una còpia de seguretat de la imatge amb el codi QR per generar codis, en un lloc segur (idealment fora de línia, per exemple, imprès en paper) 

ATENCIÓ: La funció d'autenticació d'inici de sessió no és compatible amb l'antiga interfície d'API SOAP. Per mantenir la seva funcionalitat, recomanem els següents passos: Comprovi que el compte principal de client estigui autenticat i que creï una persona de contacte separada amb una contrasenya molt llarga i generada aleatòriament per a la interfície SOAP. Després, connecti els seus sistemes SOAP a aquesta persona de contacte.